Cookies w PGE

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego serwisu internetowego oznacza, że będą one zapisane.

Zgadzam się

Start PGE Dystrybucja S.A. Oddział‚ Lublin        
 
Zmiany w zakresie przyporządkowania ruchowo-eksploatacyjnego sieci energetycznej

Szanowni Państwo

Informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich aspektów związanych z projektem zmiany obszarów eksploatacji sieci przez poszczególne jednostki naszego oddziału, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin podjęła decyzje o wprowadzeniu następujących zmian w zakresie przyporządkowania ruchowo-eksploatacyjnego sieci energetycznej na obszarze gminy Konopnica:

• od 01.04.2014r wschodnia część gminy dotychczas obsługiwana przez służby energetyczne Rejonu Energetycznego Lublin Teren, zostanie włączona w strukturę Rejonu Energetycznego Lublin Miasto z siedzibą w Lublinie ul. Wolska 12. Właściwym numerem telefonu do zgłaszania informacji związanych z awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców z tego obszaru będzie nr 81 445 11 17,

• pozostała część gminy Konopnica pozostaje w strukturach Rejonu Energetycznego Lublin Teren.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu zmian obszarów eksploatacji sieci przez poszczególne jednostki terenowe Oddziału Lublin, obszar wschodniej części gminy Jastków od dnia 01.04.2014 r. będzie obsługiwany przez Rejon Energetyczny Lublin Miasto. Właściwym numerem telefonu do zgłaszania informacji związanych z awariami i przerwami w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców z tego obszaru będzie nr 81 445 11 17.

Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja zatwierdzona przez Prezesa

10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: „Korzystanie z Systemu Elektroenergetycznego” i „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego”.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona przez Prezesa URE po raz pierwszy po nowelizacji Ustawy - Prawo Energetyczne. IRiESD jest obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja. Instrukcja uwzględnia założenia Dyrektywy 2009/72/WE dotyczące procesu zmiany sprzedawcy. Zapisy nowej IRiESD mają ułatwić odbiorcom korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i sprzedawców proces zmiany sprzedawcy został znacznie uproszczony i skrócony do 21 dni.

Jednym z ważniejszych zagadnień z zakresu zmiany sprzedawcy, które obejmuje zatwierdzona IRiESD, jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji przez PGE Dystrybucja z Uczestnikiem Ruchu Detalicznego (URD) przed zgłoszeniem zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej w procesie zmiany sprzedawcy. W przypadku braku zawarcia pomiędzy URD a PGE Dystrybucja umowy o świadczenie usług dystrybucji na dzień zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzono wehikuł pełnomocnictwa udzielanego przez URD sprzedawcy na zawarcie w jego imieniu przedmiotowej umowy.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej reguluje również prowadzenie rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na terenie funkcjonowania PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja S.A. przekazuje dzieciom energetyczne tornistry

PGE Dystrybucja S.A. prowadzi szereg inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jedna z ważniejszych to akcja charytatywna wspierająca potrzebujące dzieci „Energetyczny Tornister”, która w bieżącym roku przeprowadzona zostanie we wszystkich Oddziałach Spółki. Łącznie PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem roku szkolnego przekaże najmłodszym uczniom blisko 1500 tornistrów wyposażonych w wyprawki szkolne.

Jednym z kluczowych celów PGE Dystrybucja S.A. w ramach CSR są działania na rzecz osób wymagających szczególnej uwagi - dzieci z ubogich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od lat akcja „Energetyczny Tornister” prowadzona jest w województwie łódzkim, gdzie w wyprawki szkolne wyposażane są dzieci z najbardziej potrzebujących łódzkich placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku po raz pierwszy PGE Dystrybucja S.A. organizuje akcję przekazania tornistrów zawierających wyprawki na terenie działania całej Spółki. Akcja prowadzona jest we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, dzięki czemu blisko półtora tysiąca najbardziej potrzebujących dzieci otrzyma plecaki wyposażone w wyprawki szkolne. W przekazanych przez Spółkę tornistrach dzieci znajdą zeszyty, bloki rysunkowe i techniczne, piórniki z pełnym wyposażeniem, farby, kredki, flamastry, klej, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do rozpoczęcia roku szkolnego.

W roku bieżącym na terenie Oddziału Łódź-Teren tornistry z pełnym wyposażeniem otrzyma 220 dzieci, Oddziału Łódź-Miasto – 210. Oddział Warszawa, Skarżysko Kamienna, Zamość przekażą dzieciom po 200 tornistrów z wyprawką. Oddział Lublin obdaruje 190 dzieci na terenie swojego funkcjonowania, zaś Oddział Białystok i Rzeszów przekażą po 120 sztuk tornistrów najbardziej potrzebującym dzieciom.

W ramach CSR priorytetem dla Spółki jest angażowanie się w inicjatywy ukierunkowane na społeczności lokalne w regionach funkcjonowania PGE Dystrybucja S.A. Działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to jedno z ważnych zadań dla Spółki na bieżący rok.

<< Start < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

 
Działalność usługowa
Bezpłatna infolinia
  
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin 20-340 Lublin ul. Garbarska 21 tel. 81 445-10-00 PGE Dystrybucja S.A. Oddział‚ Lublin        
PL
Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w innej jurysdykcji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizować. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielania rady ani rekomendacji, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej. Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na stronach podmiotów nienależących do Grupy PGE.
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
EN
The information contained in this website does not constitute an invitation or offer to sell, invest or deal in or a solicitation of an offer to purchase, invest or deal in any securities in the United States of America or in any other jurisdiction. The Company accepts no liability for the accuracy or completeness or use of, nor any liability to update, the information contained on this website. The posting of information on this website should not be construed as the giving of advice or the making of a recommendation, and the information contained on this website should not be relied on as the basis for any decision or action. In particular, actual results and developments may be materially different from any opinion, expectation or other forward-looking statement contained on this website. Certain information on this website is of a historical nature and may now be out of date. All historical information should be understood as speaking from the date of its first publication. This website contains certain hypertext links to other websites. The Company has not reviewed, is not responsible for, and accepts no liability in respect of, any information or opinion contained on any website outside of the PGE Group. This website contains further limitations for other jurisdictions. For more information please click the "Legal Disclaimers" button below.
LEGAL DISCLAIMERS